Tuomiahon Taimisto
 
Etusivu
Metsätaimet
Koristehavutaimet
Joulukuuset ja koristehavut
Metsäpalvelut
Tietoa taimien hankinnasta
Yhteystiedot
Yhteydenotto
  
Verkostoituminen
 
Itä-Suomen metsätoimistot
 
 
Tietoa metsänviljelystä ja taimien hankinnasta
  

Taimien hankinta pähkinänkuoressa

1. Varaa taimet hyvissä ajoin, mielellään edellisenä vuotena ennen istutusta

2. Taimilajia valitessasi ota huomioon uudistusalan olosuhteet
  • maaperän ominaisuudet
  • käytetty muokkausmenetelmä

3. Ei paakkutaimia voimakkaasti routiville maille ainakaan syysistutuksiin

4. Valitse isot ja vankat taimet, jos
  • maa on kevyesti muokattu
  • alue on voimakkaasti heinittyvä
  • istutusalueen jälkihoidosta ei ole varmuutta
• ahava-, hyönteis- ja eläintuhoriski on suuri

5. Kesäistutukseen ei liian suuria, voimakkaasti haihduttavia taimia

6. Pakkasvarastoitujen taimien käyttöaika loppuu kesäkuun puoliväliin mennessä

7. Tee taimille vastaanottotarkastus ja reklamoi välittömästi havaituista puutteista
  

Metsänviljelyssä hallittu kokonaisuus takaa tuloksen

Metsänviljelyketju on kokonaisuus, jonka tulos riippuu paljon heikoimman lenkin kestävyydestä. Monessa tapauksessa voidaan kuitenkin toista lenkkiä vahvistamalla korvata toisen lenkin heikkouksia. Esimerkiksi käyttämällä suuria tanakoita taimia voidaan vähemmällä jälkihoidolla saada yhtä hyvä tulos kuin istuttamalla pieniä taimia ja huolehtimalla hyvin jälkihoidosta.

Onnistunut lopputulos edellyttää kuitenkin oikean taimityypin ja laadukkaiden taimien sekä onnistuneen kuljetuksen ja varastoinnin lisäksi oikeat ja oikea-aikaiset toimet uudistusalalla.

Maanmuokkaus on tärkeä toimenpide istutuksen onnistumisen kannalta ja taimikon jälkihoito varmistaa taimikon kehittymisen tavoitteiden mukaisesti.
  
  

Kuvia taimitarhalta
  

 


  


  

  
Paluu etusivulle