Itä-Suomen metsätoimistot
 
Etusivu
Palvelut
Tuomiahon taimisto
Yhteystiedot
  
 
 
Palvelut
  
Yksilöllistä ja joustavaa palvelua kokeneelta metsäosaajalta

Tarjoamme mm. seuraavia palveluita urakointina:

Metsänhoitopalvelut
  • taimikonhoitotyöt
  • ennakkoraivaukset
  • taimet ja siemenet metsänviljelyyn
  • metsänuudistamisen kokonaispalvelu tai eri työvaiheet
  • taimihuolto ja kuljetukset
  • nuoren metsän hoitotyöt
  • metsänlannoitus

Metsäsuunnitelmat
  • laadinta TAPIO ForestKIT -sovelluksella ja suunnitelman käyttö mahdollista Kantoon -mobiilisovelluksella

Asiantuntijapalvelut
  • hakkuu- ja hoitotöiden suunnittelu ja merkinnät maastoon
  • hoitotöiden ja hakkuiden valvonta, otantamittaukset
  • puukauppojen avustaminen
  • Kemera-hakemukset ja -suunnitelmat
  • metsäalueiden ja taimikoiden inventointi sekä mittaus
  • tila-arviot
  


  

     
Paluu etusivulle